Tumblelog by Soup.io
 • scottytm
 • hairinmy
 • sawdust
 • cleanout
 • justnotgreat
 • vautee
 • KaribuX
 • katastrofo
 • messyhead
 • majkey
 • guyver
 • backe
 • kaszeb
 • basde
 • weightless
 • nieniewesola
 • strongmotherfucker
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

4679 ebb4 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viathepunnery thepunnery
5291 9e57 390
Reposted fromsohryu sohryu viajiska jiska
5026 1e28 390
Para
Reposted fromvolldost volldost viajiska jiska

December 05 2017

że depresja że zimno że bezsenność że zmęczenie że gówno gównem pogania
to ja wystawiam kontrę
ktoś Ci dzisiaj patrzył w oczy, byłaś chciana i na miejscu i było przykro że tak mało Ciebie dziewczyno
jesteś ważna i kochana

ze wszystkim sobie poradzisz, daj sobie przestrzeń i czas i kochaj do kurwy tych ludzi i się nie bój
no


December 03 2017

5338 03e4 390
Halfa Romeo
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaalphabet alphabet

December 02 2017

lesbianrey:

me when i complete an everyday task that my depression usually prevents me from doing

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakundel kundel
3584 2c67 390
3590 8572 390

them-days-was-olden-as-fuck:

The spread of the black death.

gaysexagainstawall:.

Poland

sarahvonkrolock:

Poland, tell us your secret

unseilie:

Poland is the old new Madagascar.  

volpesvolpes:

If I remember correctly, Poland’s secret is that the jews where being blamed all over europe (as usual) as scapegoats for the black plague. Poland was the only place that accepted Jewish refugees, so pretty much all of them moved there. 

Now, one of the major causes of getting the plague was poor hygiene. This proved very effective for the plague because everyone threw their poop into the streets because there were no sewers, and literally no one bathed because it was against their religion. Unless they were jewish, who actually bathed relatively often. When all the jews moved to Poland, they brought bathing with them, and so the plague had little effect there.

Milan survived by quarantining its city and burning down the house of anyone showing early symptoms, with the entire family inside it. 


the-sonic-screw:

Poland: “Hey, feeling a bit down? Have a quick wash! There, you see? All better”

Milan:Aw, feeling a bit sick are we? BURN MOTHERFUCKER, BURN!!!!!
Reposted fromapatia apatia viaprincess-carolyn princess-carolyn
3243 3d40 390
Reposted fromdatfeel datfeel viaprincess-carolyn princess-carolyn
Reposted fromFlau Flau viaprincess-carolyn princess-carolyn
Reposted fromFlau Flau viaprincess-carolyn princess-carolyn
9305 a6c8 390
0806 0806 390
2655 a24f 390
Reposted fromvermis vermis viapouler pouler
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapouler pouler
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaszydera szydera
4232 14dc 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
3729 f6e7 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl