Tumblelog by Soup.io
 • scottytm
 • hairinmy
 • sawdust
 • cleanout
 • justnotgreat
 • vautee
 • KaribuX
 • katastrofo
 • messyhead
 • majkey
 • guyver
 • backe
 • kaszeb
 • basde
 • weightless
 • nieniewesola
 • strongmotherfucker
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
0610 5b06 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik
4740 779c 390
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
2247 1f23 390
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
4744 0260 390
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
4738 2366 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasucznik sucznik
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viapraesens praesens

November 10 2018

nie mogę przestać o Tobie myśleć. jesteś z tyłu mojej głowy, są tam wspomnienia z przeszłości i przyszłości, na które mam wielkie nadzieje. zrobiłeś mi wtedy krzywdę i słusznie, bo nie byłam gotowa. jaką więc muszę być idiotką, że znowu pozwalam Ci zaistnieć w moim życiu? nie mamy do siebie praw, nasza znajomość nie ma racji bytu. po jaką cholerę odzywasz się po takim czasie?! nie znam przecież Twoich emocji w stosunku do mnie, nie wiem jakim obrazem wizualizujesz mnie sobie, nie wiem nic, a na bardzo dużo liczę. widzę jak to patrzysz czy patrzę. pamiętam też Twoje słowa, gdy... cholera jasna! 
schowam moje gwałtowne uczucia za szybką i dopiero gdy odejdziesz zajrzę tam, uśmiechnę się i pójdę dalej.
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viapraesens praesens

Inwokacja

Znalazłem wreszcie i na ciebie sposób,
już więcej nad tym głowić się nie muszę:
bądź zawsze dla mnie paczką papierosów,
biletem trzeciej klasy do Koluszek.

Bądź moją kurtką z welwetu jedyną,
bądź pumperniklem, bądź polopiryną,
ale już nigdy więcej nie bądź blizną -
nasza kochana, bezcenna Ojczyzno.

Piekło nam wychłodło, niebo nam dopiekło -
zachowaj nas, ucałuj, reguluj nam ciepło.
Podziel się każdym kłopotem,
wsuń za pazuchę dwa złote.

Nie zmieniaj Pułtuska w Pizę
i przedłuż nam polską wizę,
odświętnych nie wygłaszaj spiczów
i nie pisz do nas na Berdyczów.

Dobrej nocy życz nam,
bądź sympatyczna
jak my tobie - ty nam.

Przecież ty jesteś miejscem wielu osób,
co nie chcą w średniej żyć temperaturze,
buchaj płomieniem wesołego stosu
w czarnej wszechświata gasnącego rurze.

Choć cię niejedni w łyżce wody topią,
Choć stary Chronos grozi nam entropią,
bądź nam przychylną, dla dowcipu żyzną,
nasza kochana, bezcenna Ojczyzno.

Piekło nam wychłodło, niebo nam dopiekło -
zachowaj nas, ucałuj, reguluj nam ciepło.
Podziel się każdym kłopotem,
wsuń za pazuchę dwa złote.

Nie zmieniaj Pułtuska w Pizę
i przedłuż nam polską wizę,
odświętnych nie wygłaszaj spiczów
i nie pisz do nas na Berdyczów.

Dobrej nocy życz nam,
bądź sympatyczna
jak my tobie - ty nam.

/Kabaret Olgi Lipińskiej/
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Reposted fromFlau Flau viapraesens praesens
5344 da14 390
Reposted fromkortes kortes viatutus tutus
9264 7690 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viatutus tutus
4545 f14e 390
suprisingly accurate
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromgive--me--love give--me--love viapraesens praesens
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska - "Obywatel i Małgorzata"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapraesens praesens
7003 b709 390
Reposted fromwooles wooles viapraesens praesens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl